ศาลจังหวัดสงขลา
Songkhla Provincial Court
News
นายนิพนธ์ รัตนวาร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลพบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพท่านสุเมธ รักษภักดี ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ศาลจังหวัดสงขลา จัดโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดสงขลาประพฤติปฏิบัติรักษาคุณงามความดี และมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ศาลจังหวัดสงขลา โดยนายนิพนธ์ รัตนวาร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลพบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เก็บขยะริมชายหาดชลาทัศน์” นายนิพนธ์ รัตนวาร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลพบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา มอบประกาศนียบัตรและกล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาฝึกงาน จำนวน 2 คน ศาลจังหวัดสงขลา โดยนายนิพนธ์ รัตนวาร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลพบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ นายเสวียง แก้วทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา พร้อมด้วย ผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงสงขลา เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสาร GDMS (Government Document Management System)
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 

image
image
image
image
image
image
image
แบนเนอร์ตรงกลางประชาสัมพันธ์
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

+

เรื่องที่น่าสนใจ
บัญชีการออกเช็คเงินค่าธรรมเนียม-2

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

ประกาศศาลจังหวัดสงขลา-3

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

สาระดีๆ ที่น่ารู้                เนื้อหาทั้งหมด  คลิก===>    ++++

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image